ซิงหว่อไท & จิ่วหลงไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

บริษัทซิงหวอไท่ และจิ่วหลงไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และความสำคัญของ
การฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุงทำการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทั้งสองบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารยังคงวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่นที่ผ่านมา