JUST SAY NO

จากปัญหาการใช้กล่องโฟมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราทั้งในทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะตัดวงจรอันตรายจากกล่องโฟมเหล่านี้ เรามาร่วมกันลดการใช้กล่องโฟมกันเถอะ

 

 

เพราะการใช้กล่องโฟมใส่อาหารอาจเป็นความเคยชินจนเราละเลยถึงอันตรายจะเกิดขึ้น แต่จริง ๆ แล้วภายใต้บรรจุภัณฑ์ธรรมดา ๆ นั้น กลับแฝงไปด้วยสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว อีกทั้งกล่องโฟมยังเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทางไหน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ และเพื่อลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อม เราควรรีบตัดวงจรการใช้กล่องโฟมก่อนที่อันตรายจะย่างกรายมาหาตัว

จะเห็นได้ว่า ขยะกล่องโฟมกลุ่มข้างต้นมีอายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานเป็นร้อย ๆ ปี หากไม่นำกล่องโฟมกลับไปรีไซเคิล การทำลายขยะกล่องโฟมด้วยการเผาหรือฝังกลบก็จะส่งผลกระทบในวงกว้าง เริ่มจากสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม หรือที่เห็นกันบ่อย ๆ ก็คือ เศษขยะกล่องโฟมที่ถูกทิ้งขว้างตามพื้นถนน กลายเป็นขยะที่ไปอุดตันท่อน้ำ หรือเป็นขยะที่ลอยเคว้งอยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง จากนั้นก็ไหลลงสู่ท้องทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ห่วงโซ่อาหาร และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ของท้องทะเลทั่วโลกอีกด้วย

 

นอกจากนี้ทั้งโฟมและพลาสติกยังเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

หากทิ้งไม่ถูกที่ก็จะอุดตันท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
หากเกิดการเผาที่ไม่สมบูรณ์ จะเกิดการปล่อยก๊าซพิษ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโลกร้อน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ต่าง ๆ
ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในดินและแหล่งน้ำ
แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในรูปแบบโฟมหรือเป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก หรือของใช้ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดอื่น ๆ แม้จะเป็นความสะดวกสบาย ใช้ง่าย ราคาถูก แต่ก็อย่าลืมนึกถึงอันตรายและโทษของพลาสติกกันด้วยนะคะ อย่างน้อยลดการใช้พลาสติกหรือโฟม แล้วแยกทิ้งตามประเภทขยะก็ยังดี จะได้นำพลาสติกหรือโฟมไปใช้ซ้ำ รีไซเคิลได้ และช่วยลดปริมาณขยะที่ย่อย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมควบคุมมลพิษ
สมาคมพิษวิทยา

We are first in ASEAN region to receive UL’s ocean-bound plastic validation

The demand for recycled plastics is increasing
As impending regulations drive increased use of recycled plastics, customer may have growing concerns about the quality, safety and sustainability attributes of recycled plastics and materials.

More than ever before, Zing Whor Thai, producers are committing to recyclability goals and turning to UL to help actively explore ways to reduce their dependence on virgin plastics and to increase their use of recycled plastic materials.

Recycled plastics challenges
Legislative and regulatory efforts addressing recycling have increased significantly and relatively quickly at an international level.

Zing Whor Thai, producers in all regions face the challenge of keeping up with new and evolving requirements and developing and adapting strategies to reduce plastic waste.

Many businesses are exploring opportunities to incorporate more recycled plastic into their products and packaging while maintaining excellent safety, quality and performance attributes. As they innovate and bring new technologies and materials together in new ways, companies need to demonstrate safety and confirm compliance before placing their products on the market.

Addressing the fundamental issue of supply and demand as recycled plastics become more popular
Determining the effect of recycled materials and components on quality, safety and performance of plastic and plastics materials
UL: Developing trust and transparency for recycled plastics
UL is a pioneer in safety science and has been at the forefront of supporting businesses across the entire plastics value chain. The goal for all parties is to reduce the impacts of global plastic waste and foster the increased use safe, quality recycled plastics in all types of products.

Recycled plastics materials testing and certification
Zing Whor Thai can test materials with recycled content to verify they meet safety and performance standards.

ซิงหว่อไท & จิ่วหลงไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

บริษัทซิงหวอไท่ และจิ่วหลงไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และความสำคัญของ
การฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุงทำการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทั้งสองบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารยังคงวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่นที่ผ่านมา

Recycled Ocean-Bound Waste Seminar 15th August 2020

 

ROW

Plastic waste, water pollution, soil runoff, and jars and bottles make up just in …

aircord is a creative studio focusing on spatial and experience design, that produces and carries out development experiences have the power to transcend all contextual differences to convey messages and spread feelings of inspiration. and virtual world becomes blurred, we focus on the power of real spatial experiences and continue to take on challenges.

The volunteer staff prepared learning and teaching kits, taught the children how to save money through a “Brain Gym” childhood development, and cultivated love for the environment through story telling. They also taught the children how to know about the impact of garbage on communities. It is another example of an activity bolstering smiles and happiness.

Human hand picking up empty of bottle plastic on park …

aircord is a creative studio focusing on spatial and experience design, that produces and carries out development experiences have the power to transcend all contextual differences to convey messages and spread feelings of inspiration. and virtual world becomes blurred, we focus on the power of real spatial experiences and continue to take on challenges.

The volunteer staff prepared learning and teaching kits, taught the children how to save money through a “Brain Gym” childhood development, and cultivated love for the environment through story telling. They also taught the children how to know about the impact of garbage on communities. It is another example of an activity bolstering smiles and happiness.

There have been many reliable reports of environmental damage due to plastic …

aircord is a creative studio focusing on spatial and experience design, that produces and carries out development experiences have the power to transcend all contextual differences to convey messages and spread feelings of inspiration. and virtual world becomes blurred, we focus on the power of real spatial experiences and continue to take on challenges.

The volunteer staff prepared learning and teaching kits, taught the children how to save money through a “Brain Gym” childhood development, and cultivated love for the environment through story telling. They also taught the children how to know about the impact of garbage on communities. It is another example of an activity bolstering smiles and happiness.

Compost with composted earth Garbage, Recycling, Food, Formal Garden …

aircord is a creative studio focusing on spatial and experience design, that produces and carries out development experiences have the power to transcend all contextual differences to convey messages and spread feelings of inspiration. and virtual world becomes blurred, we focus on the power of real spatial experiences and continue to take on challenges.

The volunteer staff prepared learning and teaching kits, taught the children how to save money through a “Brain Gym” childhood development, and cultivated love for the environment through story telling. They also taught the children how to know about the impact of garbage on communities. It is another example of an activity bolstering smiles and happiness.

Human hand holding empty bottle plastic garbage in to trash …

aircord is a creative studio focusing on spatial and experience design, that produces and carries out development experiences have the power to transcend all contextual differences to convey messages and spread feelings of inspiration. and virtual world becomes blurred, we focus on the power of real spatial experiences and continue to take on challenges.

The volunteer staff prepared learning and teaching kits, taught the children how to save money through a “Brain Gym” childhood development, and cultivated love for the environment through story telling. They also taught the children how to know about the impact of garbage on communities. It is another example of an activity bolstering smiles and happiness.

Litter on the street Garbage, Street, Disposable Cup, Pollution, Recycling …

aircord is a creative studio focusing on spatial and experience design, that produces and carries out development experiences have the power to transcend all contextual differences to convey messages and spread feelings of inspiration. and virtual world becomes blurred, we focus on the power of real spatial experiences and continue to take on challenges.

The volunteer staff prepared learning and teaching kits, taught the children how to save money through a “Brain Gym” childhood development, and cultivated love for the environment through story telling. They also taught the children how to know about the impact of garbage on communities. It is another example of an activity bolstering smiles and happiness.