JUST SAY NO

จากปัญหาการใช้กล่องโฟมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราทั้งในทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะตัดวงจรอันตรายจากกล่องโฟมเหล่านี้ เรามาร่วมกันลดการใช้กล่องโฟมกันเถอะ

 

 

เพราะการใช้กล่องโฟมใส่อาหารอาจเป็นความเคยชินจนเราละเลยถึงอันตรายจะเกิดขึ้น แต่จริง ๆ แล้วภายใต้บรรจุภัณฑ์ธรรมดา ๆ นั้น กลับแฝงไปด้วยสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว อีกทั้งกล่องโฟมยังเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทางไหน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ และเพื่อลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อม เราควรรีบตัดวงจรการใช้กล่องโฟมก่อนที่อันตรายจะย่างกรายมาหาตัว

จะเห็นได้ว่า ขยะกล่องโฟมกลุ่มข้างต้นมีอายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานเป็นร้อย ๆ ปี หากไม่นำกล่องโฟมกลับไปรีไซเคิล การทำลายขยะกล่องโฟมด้วยการเผาหรือฝังกลบก็จะส่งผลกระทบในวงกว้าง เริ่มจากสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม หรือที่เห็นกันบ่อย ๆ ก็คือ เศษขยะกล่องโฟมที่ถูกทิ้งขว้างตามพื้นถนน กลายเป็นขยะที่ไปอุดตันท่อน้ำ หรือเป็นขยะที่ลอยเคว้งอยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง จากนั้นก็ไหลลงสู่ท้องทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ห่วงโซ่อาหาร และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ของท้องทะเลทั่วโลกอีกด้วย

 

นอกจากนี้ทั้งโฟมและพลาสติกยังเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

หากทิ้งไม่ถูกที่ก็จะอุดตันท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
หากเกิดการเผาที่ไม่สมบูรณ์ จะเกิดการปล่อยก๊าซพิษ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโลกร้อน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ต่าง ๆ
ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในดินและแหล่งน้ำ
แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในรูปแบบโฟมหรือเป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก หรือของใช้ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดอื่น ๆ แม้จะเป็นความสะดวกสบาย ใช้ง่าย ราคาถูก แต่ก็อย่าลืมนึกถึงอันตรายและโทษของพลาสติกกันด้วยนะคะ อย่างน้อยลดการใช้พลาสติกหรือโฟม แล้วแยกทิ้งตามประเภทขยะก็ยังดี จะได้นำพลาสติกหรือโฟมไปใช้ซ้ำ รีไซเคิลได้ และช่วยลดปริมาณขยะที่ย่อย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมควบคุมมลพิษ
สมาคมพิษวิทยา

We are first in ASEAN region to receive UL’s ocean-bound plastic validation

The demand for recycled plastics is increasing
As impending regulations drive increased use of recycled plastics, customer may have growing concerns about the quality, safety and sustainability attributes of recycled plastics and materials.

More than ever before, Zing Whor Thai, producers are committing to recyclability goals and turning to UL to help actively explore ways to reduce their dependence on virgin plastics and to increase their use of recycled plastic materials.

Recycled plastics challenges
Legislative and regulatory efforts addressing recycling have increased significantly and relatively quickly at an international level.

Zing Whor Thai, producers in all regions face the challenge of keeping up with new and evolving requirements and developing and adapting strategies to reduce plastic waste.

Many businesses are exploring opportunities to incorporate more recycled plastic into their products and packaging while maintaining excellent safety, quality and performance attributes. As they innovate and bring new technologies and materials together in new ways, companies need to demonstrate safety and confirm compliance before placing their products on the market.

Addressing the fundamental issue of supply and demand as recycled plastics become more popular
Determining the effect of recycled materials and components on quality, safety and performance of plastic and plastics materials
UL: Developing trust and transparency for recycled plastics
UL is a pioneer in safety science and has been at the forefront of supporting businesses across the entire plastics value chain. The goal for all parties is to reduce the impacts of global plastic waste and foster the increased use safe, quality recycled plastics in all types of products.

Recycled plastics materials testing and certification
Zing Whor Thai can test materials with recycled content to verify they meet safety and performance standards.

ซิงหว่อไท & จิ่วหลงไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

บริษัทซิงหวอไท่ และจิ่วหลงไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และความสำคัญของ
การฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุงทำการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทั้งสองบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารยังคงวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่นที่ผ่านมา

Recycled Ocean-Bound Waste Seminar 15th August 2020

 

ROW

We will go through the crisis together.

During this period of outbreak, ZWT promotes staying indoor measure and strictly follow government measures. We understand the difficulty everyone is going through and try our best to help one way or the other. Here, rice and canned food were given to those staying in company’s dormitory

This too shall pass.

The world is currently in chaos due to the Covid-19 or Coronavirus pandemic as the number of those infected continue to surge, unavoidably effecting everyone around the globe. Zingwhorthai sees the importance in keeping our employees, customers and others save from the spread while in our factory thus following strict measures are implemented;

1.We train our teams and update information on Covid-19 daily

 

2. Protection masks and hand sanitizers are provided in different areas around the factory.

 

3. Everyone is body temperature screened and primarily screened prior to entering the factory.

 

4. Disinfectant spray is being used.

 

5. Offices and washrooms are cleaned frequently throughout the day.

6. Social distancing is crucial and must be followed strictly thus, we have marked arranged seatings with appropriate 1-2 m distance in different areas around the factory.

Overall, we are all in this together and so we will get through it together!