ผู้จัดการจัดซื้อ

จัดการระบบจัดซื้อ

หาผู้ขายรายใหม่ๆ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ทดสอบการรับสมัครงาน