เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน.

โลกเราปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ไปทั่วโลกเป็นผลทำให้มีผู้ที่ติดเชื่อไวรัสนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนบนโลกใบนี้ บ.ซิงหวอไท่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันไวรัสที่มีต่อพนักงานและลูกค้า ให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาด การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เราจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงงานของเรา

1.เรามีการฝึกอบรมพนักงานของเรา รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารไวรัสโควิด 19 ทุกวัน

 

2. เรามีหน้ากากป้องกันและแอลกอร์ฮอล์ ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆรอบโรงงาน

 

3. ทุกคนที่เข้ามาในโรงงานจะมีการคัดกรองเบื้องต้นโดยการวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้ามาภายในโรงงาน

 

4. การพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19

 

5. มีการทำความสะอาดสำนักงานและห้องน้ำให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ตลอดทั้งวัน

6. การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยการทำเครื่องหมายในการจัดที่นั่งห่างกัน 1-2 เมตร ให้เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆในโรงงาน

โดยรวมแล้วหากเราทุกคนต้องเจอ และอยู่กับสิ่งนี้ เราทุกคนจะผ่านมันไปได้ด้วยกัน!