สินค้าของเรา

PP Pellets

บริษัทของเราเป็นศูนย์กลางรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เราสามารถลดของเสียจำนวนมากถึง 400 ตันต่อวันซึ่งใช้ วัสดุที่ใช้แล้ว ของ  ขวด PET, ฝาขวด PE, HDPE และ LDPE

 

PP Pellets 1