เกี่ยวกับ

ซิงหว่อไท่

กำลังผลิตรายปี

กำลังผลิตรายปี

PET Flake
125,000 ตัน
PE pellet
25,000 ตัน
PP pellet
4,500 ตัน
PET pellet
5,500 ตัน