เกี่ยวกับ

ซิงหวอไท่

ทั่วโลก

ทั่วโลก

บริษัทของเราเป็นศูนย์กลางรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เราสามารถลดของเสียจำนวนมากถึง 400 ตันต่อวันซึ่งใช้ วัสดุที่ใช้แล้ว 100%  ของ  ขวด PET, ฝาขวด PE, HDPE และ LDPE

“ บริษัทของเราได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปหลายประเทศทั่วโลก ”