ใบรับรองของเรา

ใบรับรอง

ใบรับรอง ISO9001-2015

รับรองสำหรับคุณภาพการบริหารจัดการ, คุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและระบบการผลิตแบบ JIT (Just in Time)

ใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก (GRS)

รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ,ปลอดภัยด้านสุขภาพและค่าจ้างเป็นธรรมสำหรับพนักงาน,สินค้ารีไซเคิล 100%,ห่วงใยสิ่งแวดล้อม, ใช้สารเคมีที่ปราศจากพิษ

ใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก (GRS)

มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก (GRS) รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ,ปลอดภัยด้านสุขภาพและค่าจ้างเป็นธรรมสำหรับพนักงาน,สินค้ารีไซเคิล 100%,ห่วงใยสิ่งแวดล้อม, ใช้สารเคมีที่ปราศจากพิษ

ใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว

รับรองถึงความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองความเป็นเลิศของโรงงานฝ่ายควบคุมมลพิษ

รับรองประจำปีสำหรับระบบรีไซเคิลที่ดีและห่วงใยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ Ocean Cycle และแนวป้องกันพลาสติก

รับรองสำหรับการจัดการสินค้าและวัตถุดิบที่มาจากของเสียในพื้นที่มหาสมุทร 100% ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบได้