เกี่ยวกับ

ซิงหว่อไท่

สาระสำคัญของบริษัท

สาระสำคัญของบริษัท

การันตีคุณภาพของสินค้า การจัดส่งแม่นยำด้วยระบระดับสากลเพื่อ ประสิทธิผลในความพึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการรีไซเคิลพลาสติกด้วยระบบบริหารจัดการระดับสากลเพื่อมอบสินค้าและบริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด

พันธกิจ

จัดส่งสินค้ารีไซเคิลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและอนุญาติให้คนทั่วไปเข้าถึงระบบรีไซเคิลได้ทั้งข้อมูลด้านพลาสติก พร้อมตระหนักปัญหาโลกร้อนมากขึ้น

ค่านิยม

ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง มาตรฐานสากล ซื่อสัตย์ และโปร่งใส เชื่อมั่นและเชื่อถือ  รับผิดชอบต่อสังคม