เกี่ยวกับ

ซิงหวอไท่

ประวัติ

ประวัติ

เป็นบริษัทรีไซเคิลและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อตั้งโดย คุณเฉิน เส่าหยาง ตั้งแต่ปี 2000  บริษัทซิงหวอไท่ ได้รับความเชื่อถือจากรัฐบาลไทยและจีน เราได้รับใบรับรองของ โรงงานยอดเยี่ยมในการเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

“เราได้รับวัสดุจากทั้วทั้งประเทศ”