เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส โควิด 19 นี้ บริษัทซิงหวอไท่ ได้มีการส่งเสริม และการใช้มาตรการ การปฏิบัติ ตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เราเข้าใจถึงความยากลำบากที่ทุกคนต้องเผชิญและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่ง และบริษัทได้มีการมอบข้าวสารและอาหารกระป๋อง ให้กับพนักงานที่อยู่ในหอพักของ บริษัท